Consultanta

Urmărim permanent trendurile profesionale și tehnologice de la nivel european și internațional și, prin intermediul abordărilor interdisciplinare, rezolvăm problemele de actualitate, prin concepte teoretice aplicabile în practică. CDUT este o platformă ce deține instrumentele necesare identificării nevoilor și fructificării oportunităților de dezvoltare locală și teritorială.

Servicii pentru administrația publică locală    

 • Elaborarea de strategii de dezvoltare locală;
 • Dezvoltarea de indicatori de performanță pentru serviciile publice (necesari în contractele de delegare);
 • Consultanță pentru procese de colectare și fructificare a datelor din teritoriu / monitorizare și evaluare a proiectelor și programelor;
 • Consultanță pentru realizarea de Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană (PIDU);
 • Concepere și scriere de proiecte, management de proiect;

Servicii pentru administrația publică centrală

 • Consultanță pentru reforma administrației publice;
 • Analize funcționale, programe de creșterea capacității administrative;
 • Consultanță pentru dezvoltarea și evaluarea de programe de finanțare;
 • Analiză de date, studii de impact, studii de fezabilitate;

Training / Dezvoltare Profesională

 • Monitorizare și evaluare de strategii, politici, programe și proiecte;
 • Planificare strategică și bugetară;
 • Dezvoltare de politici publice,
 • Management de proiect;
 • Analiza și procesarea datelor;

CDUT a implementat de-a lungul timpului proiecte și contracte de asistență tehnică în domeniile planificării intervențiilor publice de tip teritorial, locuirii sociale, programării și evaluării de fonduri europene, reformei admnistrației publice locale, accesului la energie electrica in mediul urban, dezvoltării de indicatori pentru serviciile publice de la nivel central și local.