Accesul la surse de energie în Zonele Urbane Defavorizate din sectoarele 3, 4, 5 ale Municipiului București

Accesul la surse de energie este o necesitate evidentă în viața de zi cu zi. O mare parte a populației trece cu vederea lipsa accesului la rețeaua electrică, de gaze sau apă potabilă, pentru că nu se lovește de această problemă.

Chiar dacă procentul de acoperire al acestor rețele este relativ mare, există în continuare zone în care accesul este limitat datorită altor factori decât cei ce țin de infrastructură.

În urma proiectului Urban Energy 100%, CDUT a analizat și identificat 32 de astfel de zone din sectoarele 3, 4 și 5 ale Municipiului București. Trebuie menționat de la început că nu considerăm lista realizată una exhaustivă, atingerea acestui obiectiv depășind resursele disponibile pentru implementarea acestui proiect.

Pentru o mai bună operaționalizare am definit aceste zone ca “zone urbane defavorizate”. În contextul proiectului nostru zona urbană defavorizată reprezintă acea
zonă urbană în care accesul la resurse și servicii publice de bază este limitat datorită unor elemente de configurare urbanistică și a infrastructurii, dar și social-economice.

Alte articole din sectiunea: Publicatii