Executie platforma on-line de culegere si analiza a indicatorilor pentru minim opt servicii publice municipale

Asociatia Centrul pentru Dezvoltare Urbana si Teritoriala, in calitate de Beneficiar al proiectului „Romanian Urban Index – Sistem independent de monitorizare al serviciilor publice” (Cod SMIS 113123), va invita sa depuneti oferta la achizitia directa de executie Platformă on-line de culegere și analiză a indicatorilor pentru minim opt servicii publice municipale.

Nu se accepta oferte alternative. Nu se accepta oferta depuse pe loturi.

Achizitie directa in conformitate prevederile Ordinului nr. 1284/2016.

 Categoria si descrierea produselor solicitate

  1. Servicii realizare sistemului informatic (platformă on-line) penrtu colectare și analiză de date, conform caietului de sarcini.
  2. Servicii de instruire utilizare platformă on-line.

Timpul de execuție a platformei on-line va fi de maxim 90 de zile de la semnarea contractului. Termenul de plata este de 45 de zile de la data livrarii echipamentelor si a emiterii facturii.

Termenul limita de primire a ofertelor, modul de prezentare a ofertelor si adresa la care se transmit ofertele:

(1) Oferta financiara, (2) ofeta tehnica si (3) o declaratia privind lipsa conflictul de interese se pot transmite pana la data de 26.07.2018 ora 16:00 prin email la adresa achizitii@cdut.ro, persoana de contact, Adina Lica, tel. 0732169061.

Alte articole din sectiunea: Achizitii