Romanian Urban Index – Sistem independent de monitorizare al serviciilor publice (2018 – 2019)

POCA

 

Benchmarking pentru municipii!

Benchmarking-ul reprezintă un proces structurat pentru compararea serviciilor publice ale unor primării de municipii cu practici similare identificate din alte primării și implementarea celor mai bune idei în procesele proprii. În cazul nostru, benchmarking-ul este un model de îmbunătățire a calității serviciilor publice.

Cum procedăm:

 1. Comparăm indicatori de performanță sau calitate ai serviciilor publice (ex: frecvența de circulație a unui tramvai, timpul de soluționare a unei avarii la rețeaua electrică etc.) din mai multe municipii;
 2. identificăm cele mai bune rezultate;
 3. vedem care sunt cauzele – ce s-a făcut bine care au dus la aceste rezultate bune
 4. învățăm din experiența acelora care performează

Obiectivul general al proiectului

Implementarea unui instrument de monitorizare de tip benchmarking urban adresat principalelor municipii din România, pentru ca acestea să-și poata poata compara performanța în livrarea serviciilor publice la nivel local, în vederea facilitarii proceselor de transfer de cunostințe si adaptare la necesitaþile locale pentru a se raporta la standarde comune de calitate și performanță.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Realizarea unor standarde de benchmarking urban (bazate pe indicatori comparabili) necesare pentru realizarea unei imagini de ansamblu, comparative la nivelul principalelor orase din România cu privire la livrarea serviciilor publice.
 2. Dezvoltare capacitații instituțiilor și organizațiilor locale de a formula recomandari de politici publice pentru îmbunataþirea serviciilor publice livrate la nivel local, în 8 municipii selectate dintre principalele municipii din România.
 3. Dezvoltarea capacitații a 8 ONG-uri de a monitoriza si evalua capacitatea autoritaþilor publice locale de a furniza serviciile publice la nivel local.

La nivel național, serviciile publice sunt livrate la parametri de calitate și standarde de cost diferite, municipiile din România, neavând instrumente de comparație pentru a-si putea îmbunatăți prestarea diferitelor servicii publice.

Rezultate preconizate:

 • Set de rapoarte in domeniul livrarii serviciilor publice la nivelul municipiilor elaborate de ONG-uri locale;
 • Propuneri / recomandari de politici publice in domeniul serviciilor publice locale elaborate de ONG-uri;
 • Parteneriate de colaborare intre autoritaþi publice locale (municipii) si ONG-uri locale in vederea implementarii metodologiei de benchmarking;
 • Set de indicatori propusi pentru monitorizarea si evaluarea livrarii serviciilor publice la nivel local;
 • Personal din cadrul a 8 ONG-uri instruite in domeniile: benchmarking, evaluarea si monitorizarea implemtarii politicilor publice;
 • Implementarea unui instrument (platforma online) si a unei metodologii care faciliteaza procesul de benchmarking / evaluare & monitorizare la nivelul municipiilor din Romania;
 • Raport anual de benchmarking urban in domeniul serviciilor publice locale la nivelul municipiilor din Romania.

Livrabilele proiectului:

Alte articole din sectiunea: Proiecte